Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motorische vaardigheden van kinderen van nul tot achttien jaar.

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over het motorisch functioneren van het kind en eventuele problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken. Verder onderscheidt de kinderfysiotherapeut zich door tips aan ouders/verzorgers en leerkrachten mee te geven om op deze manier het kind het juiste duwtje in de rug te geven.

Wanneer kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen die op welk moment dan ook problemen ervaren met bewegen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, denk hierbij aan aandoeningen aan: de organen, de zintuigen, het zenuwstelsel of aan het houdings- of bewegingsapparaat.

Op baby- en peuterleeftijd kunt u denken aan:

 • Voorkeurshouding en/of afgeplat hoofdje
 • Vroeggeboorte
 • Overstrekken
 • Verminderde motorische ontwikkeling (niet willen rollen, kruipen of gaan lopen)
 • Een aangeboren aandoening of afwijking
 • Angst voor bewegen.

Vanaf de schoolleeftijd:

 • Verminderde grof motorische ontwikkeling (moeite met klimmen, gooien/vangen, fietsen, zwemmen of oefeningen tijdens de gymles)
 • Moeite met schrijven
 • Motorisch onrust
 • Houdingsproblemen
 • Gewrichtsklachten zoals knie,- enkel of rugklachten
 • Verminderde conditie
 •  Hart- en longproblemen
 •  Aangeboren afwijkingen waardoor de motorische ontwikkeling wordt belemmerd
 •  Revalidatie na ziekte periode.

Het eerste consult

Als u zonder verwijzing komt wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens de screening wordt de klacht van het kind uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat de klacht(en) van het kind toch door de huisarts of andere specialisten wordt bekeken.

Na de screening vindt een lichamelijk en motorisch onderzoek plaats. De kinderfysiotherapeut gaat onderzoeken waardoor het probleem is ontstaan of waarom het probleem zich stand houdt. Ook bekijkt de kinderfysiotherapeut of

het kind andere lichamelijke problemen ervaart die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met het kind en de ouders/verzorgers van het kind een behandelplan opgesteld. De huisarts of specialist kan u ook verwijzen naar de kinderfysiotherapeut. Er vindt dan een verkorte screening plaats. Verder is de werkwijze bij verwijzing gelijk aan het bovenstaande na screening.

De behandeling

De motorische vaardigheden van het kind verbeteren staat centraal tijdens de behandeling. De motorische vaardigheden zullen zoveel mogelijk op spelenderwijs worden gestimuleerd. Verder worden er tips en adviezen gegeven voor in de thuissituatie, op school of tijdens sport.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met onze kinderfysiotherapeut Danny Aarts op telefoonnummer: 0413-228509 of mail naar: danny@mtc-bernheze.nl

Deel ons op Social Media

Scroll naar boven